Cijene studija


Školarina za sve godine I ciklusa iznosi: 1800 KM.
Studenti mogu platiti i u dvije rate po 900 KM. Prvu ratu studenti uplaćuju prilikom upisa, a drugu do kraja 31.12. trenutne godine.
 
Studenti koji obnavljaju godinu plaćaju ponovljeni upis 400 KM + 80 KM za svaki preostali nepoloženom predmetu (a maksimalan iznos koji student može platiti po ovom osnovu ne može biti veći od iznos školarine, tj. 1800 KM).
Studenti mogu iznos za obnovu također platiti u dvije jednake rate (drugu ratu trebaju platiti do 31.12. trenutne godine.)
 
 
Studenti koji nisu u mogućnosti da prate dinamiku uplate, mogu se obratiti molbom dekanu za utvrđivanje posebne dinamike.
 
Odluku o visini troškova školarina i drugih usluga možete pogledati ovdje.

 

CA
Komunikacija na predmetu je vrlo važna, a posebno sa DL studentima. Koja od navedenih opcija je po vašem mišljenju bolja i efikasnija u razmjeni ideja, iskustava i rješavanja problema.