Cijene studija


Školarina za sve godine I ciklusa iznosi 1800 KM.

Studenti školarinu mogu uplatiti u dvije rate po 900 KM. Prva rata se uplaćuje prilikom upisa na godinu, a druga do kraja kalendarske godine (31.12.).

Studenti koji obnavljaju godinu plaćaju ponovljeni upis 400 KM + 80 KM za svaki preostali nepoloženom predmetu (a maksimalan iznos koji student može platiti po ovom osnovu ne može biti veći od iznos školarine, tj. 1800 KM).

Studenti mogu iznos za obnovu također platiti u dvije jednake rate (drugu ratu trebaju platiti do 31.12. trenutne godine.)

Studenti koji nisu u mogućnosti da prate dinamiku uplata, mogu se obratiti molbom dekanu za utvrđivanje posebne dinamike.

Odluku o visini troškova školarine i drugih usluga za studente možete pogledati ovdje.