Šta upisati?


Fakultet informacijskih tehnologija.

Zašto?

Kvalitet i praktična relevantnost studijskog programa potvrđeni su činjenicom da je, prema podacima Zavoda za statistiku, 95% naših studenata zaposleno. IT sektor predstavlja područje koje se dinamično razvija i postoji stalna potreba za ovim kadrom u Bosni i Hercegovini i u svijetu. FIT provodi periodična istraživanja u cilju analize usklađenosti kvalifikacija i vještina predviđenih nastavnim planom i programom sa potrebama i zahtjevima tržišta i okruženja. FIT ima veoma dobru saradnju sa državnim, federalnim i kantonalnim ministarstvima koja djeluju u sektoru obrazovanja i IT-a, kao i sa regionalnim IT kompanijama.

Fakultet kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta svih aktivnosti: nastave, sadržaja nastavnog plana i programa, sistema ocjenjivanja, udžbenika i literature, opremljenosti učioničkog i drugog prostora, DL platforme, naučno-istraživačke djelatnosti, izdavačke djelatnosti, selekcije nastavnog kadra i administrativnog osoblja, bibliotečke djelatnosti, cjeloživotnog obrazovanja i drugih standarda.

Naša vizija budućnosti je sigurna i pozitivna. Pridružite nam se!