OBAVJEŠTENJE O IZDAVANJU UVJERENJA O STATUSU STUDENTA

Napisao/la Anto Kozarić - 23.06.2017 u 10:35

Obzirom da je došlo do izmjena prilikom izdavanja uvjerenja o statusu studenta, obaviještavamo vas sljedeće:


Informacije o prijemnom ispitu za upis na FIT

Napisao/la Larisa Dedović - 15.06.2017 u 13:27

Informacije o prijemnom ispitu za upis na FIT


KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu studija

Napisao/la Larisa Dedović - 15.06.2017 u 13:26

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2017/2018. godini.


Javna odbrana magistarskog rada nakon II ciklusa studija

Napisao/la Admir Šehidić - 14.06.2017 u 12:27

U skladu sa članom 90. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i članom 45. Pravila studiranja na II ciklusu studija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Nastavno-naučno vijeće oglašava javnu odbranu...


Delegacija FIT-a na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Napisao/la Anto Kozarić - 08.06.2017 u 17:26

U ponedjeljak 05.06.2017. godine delegacija FIT-a, Zanin Vejzović i Adel Handžić, boravila je u radnoj posjeti Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.


Obavještenje o dodjeli dekanovih nagrada

Napisao/la Anto Kozarić - 31.05.2017 u 14:37

Dodjela dekanovih nagrada za deset studenata koji su postigli najbolji uspjeh u ak. 2015/16 godini, održat će se u petak, 9.6.2017.


CA
Komunikacija na predmetu je vrlo važna, a posebno sa DL studentima. Koja od navedenih opcija je po vašem mišljenju bolja i efikasnija u razmjeni ideja, iskustava i rješavanja problema.