Nastavni plan i program - Softverski inženjering


Preuzmi .PDF dokument
1. godina
SemestarR.B.PredmetECTS
11Računarstvo i informatika5
2Programiranje I7
3Matematika I7
4Digitalna logika7
5Engleski jezik I4
26Programiranje II7
7Matematika II6
8Operativni sistemi5
9Web razvoj i dizajn5
10Engleski jezik II3
11.1Uvod u marketing4
11.2Uvod u poslovanje4
11.3Uvod u menadžment4
SemestarR.B.PredmetECTS
312Programiranje III7
13Baze podataka I6
14Strukture podataka i algoritmi6
15Matematika III6
16Računarske mreže I5
417Analiza i dizajn softvera7
18Baze podataka II7
19Primijenjena statistika6
20Engleski jezik III4
21.1Kompjuterska grafika6
21.2Paralelno programiranje6
SemestarR.B.PredmetECTS
522Razvoj softvera I7
23Modeliranje poslovnih procesa6
24Interakcija čovjek – računar6
25Informacijska sigurnost5
26.1Poslovna inteligencija6
26.2Administracija baza podataka6
627Razvoj softvera II7
28Upravljanje projektom6
29Praksa12
30.1Kvalitet softvera5
30.2Dizajn i razvoj IOT projekata5
SemestarR.B.PredmetECTS
731Formalne metode6
32Umjetna inteligencija6
33Softverske arhitekture6
34Ugrađeni sistemi i sistemi za rad u realnom vremenu6
35.1Modeliranje i simulacija6
35.2Analiza društvenih mreža6
836Metodologija stručnog rada4
37.1Mašinsko učenje6
37.2Uvod u kriptografiju6
20Završni rad20