Nastavni plan i program - Razvoj softvera


Preuzmi .PDF dokument

1. godina
Semestar
R.B.
Predmet
ECTS
1
1
Računarstvo i informatika
5
2
Programiranje I
7
3
Matematika I
7
4
Digitalna logika
7
5
Engleski jezik I
4
2
6
Programiranje II
7
7
Matematika II
6
8
Operativni sistemi
5
9
Web razvoj i dizajn
5
10
Engleski jezik II
3
11.1
Uvod u marketing
4
11.2
Uvod u poslovanje
4
11.3
Uvod u menadžment
4
Semestar
R.B.
Predmet
ECTS
3
12
Programiranje III
7
13
Baze podataka I
6
14
Strukture podataka i algoritmi
6
15
Matematika III
6
16
Računarske mreže I
5
4
17
Analiza i dizajn softvera
7
18
Baze podataka II
7
19
Primijenjena statistika
6
20
Engleski jezik III
4
21.1
Kompjuterska grafika
6
21.2
Paralelno programiranje
6
Semestar
R.B.
Predmet
ECTS
5
22
Razvoj softvera I
7
23
Modeliranje poslovnih procesa
6
24
Interakcija čovjek – računar
6
25
Informacijska sigurnost
5
26.1
Poslovna inteligencija
6
26.2
Administracija baza podataka
6
6
27
Razvoj softvera II
7
28
Upravljanje projektom
6
29
Praksa
12
30.1
Kvalitet softvera
5
30.2
Dizajn i razvoj IOT projekata
5