Predavanje dr. Denisa Parganlije na temu "Umjetna inteligencija-osnove i primjene"

Objavljeno 01.11.2023. 16:29

Umjetna inteligencija (eng. artificial inteligence – AI) je prije par decenija posmatrana kao naučna fantastika, a danas svjedočimo njenu primjenu u gotovo svim sferama ljudskog života. Uzimajući u obzir aktualnost područja, koje je veliku pažnju osiguralo pojavom ChatGPT-a, na Fakultet informacijskih tehnologija će se u četvrtak 02.11.2023. godine sa početkom u 14:00h (AMF1) održati Umjetna inteligencija (eng. artificial inteligence – AI) je prije par decenija posmatrana kao naučna fantastika, a danas svjedočimo njenu primjenu u gotovo svim sferama ljudskog života. Uzimajući u obzir aktualnost područja, koje je veliku pažnju osiguralo pojavom ChatGPT-a, na Fakultet informacijskih tehnologija će se u četvrtak 02.11.2023. godine sa početkom u 14:00h (AMF1) održati Umjetna inteligencija (eng. artificial inteligence – AI) je prije par decenija posmatrana kao naučna fantastika, a danas svjedočimo njenu primjenu u gotovo svim sferama ljudskog života. Uzimajući u obzir aktualnost područja, koje je veliku pažnju osiguralo pojavom ChatGPT-a, na Fakultet informacijskih tehnologija će se u četvrtak 02.11.2023. godine sa početkom u 14:00h (AMF1) održati predavanje dr. Denisa Parganlije na temu "Umjetna inteligencija - osnove i primjene".Dr. Denis Parganlija glavni je analitičar podataka i specijalista za umjetnu inteligenciju u VERBUND AG Beč (najveći austrijski proizvođač električne energije, pokriva 40% godišnje potrebe za strujom u Austriji ili, nominalno, 250% u BiH). Dr. Parganlija je doktorat iz fizike elementarnih čestica stekao na Univerzitetu u Frankfurtu 2012. godine. Na trenutnoj poziciji zadužen je za matematičke analize podataka, konstrukciju umjetnointeligentnih/samoadaptivnih (pametnih) sistema, saradnju s univerzitetima i provjere tehnologija baziranih na umjetnoj inteligenciji. "".