Kako se upisati


KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini je otvoren do 04.07.2021. godine.

Pored dokumenata utvrđenim konkursom obavezno ste dužni izvršiti online prijavu:

Link za online prijavu: https://prijemni.fit.ba/  (OBAVEZNO) 

Upute za popunjavanje online prijave: https://bit.ly/2XniX5t

Literatura za prijemni ispit: https://bit.ly/2LNpD3o

Video sa uputama za prijemni ispit: https://bit.ly/31EwLaV

Prijemni ispit će se održati 10.7.2021. godine. Kandidati će biti raspoređeni u 3 grupe (11:00, 12:00 i 13:00h). Prilikom kreiranja grupa za voditi će se računa o geografskoj lokaciji, tako da će kandidati iz HNK polagati prijemni ispit u 11:00h, kandidati iz Sarajeva i sl. u 12:00h, a kandidati iz daljih mjesta u 13:00h. 

Grupe za prijemni ispit će biti naknadno objavljene.

Napomena: Obavezno na prijemni ispit ponijeti jedan od identifikacionih dokumentata kao npr. lična karta, pasoš, ili vozačka dozvola. Bez identifikacionog dokumenta kandidati neće moći polagati prijemni ispit.

Napomena: Prijemni ispit se organizuje i obavezan je samo za kandidate koji budu aplicirali za in-class način praćenja nastave. Kandidati koji ne budu rangirani među prvih 55, po automatizmu će biti rangirani prema uspjehu iz srednje škole (opći kriterij) kao DL studenti. Prijemni ispit nije eliminatoran.

Ukoliko imate problema sa online prijavom ili vam treba pomoć javite se na prijemni@fit.ba. 

Molimo vas da vaše dokumente dostavite lično u studentsku službu (prijem dokumenata se vrši svakim radnim danom od 11:00 h - 14:00 h), ili šaljete poštom na sljedeću adresu:

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Fakultet informacijskih tehnologija

Sjeverni logor br. 12

88000 Mostar

Molimo vas da izvršite uplatu u iznosu od 20,00 KM (svrha: Obrada dokumentacije) na žiro račun Fakulteta informacijskih tehnologija br. 1610000000291496 u Raiffeisen Bank d.d. Uplatnicu priložite uz dokumente za upis.