Načini studiranja


Na Fakultetu informacijskih tehnologija nastava se organizuje i realizuje na dva načina:

  • Klasični, tzv. In-class sistem
  • Učenje na daljinu, tzv. Distance learning sistem – DL

U skladu sa odrednicama Bolonjske deklaracije, studenti koji prate nastavu na Fakultetu imaju obavezu prisustva svim oblicima nastavnog procesa. Kroz nastavni proces studenti imaju stalnu komunikaciju sa nastavnim osobljem, te u slučaju određenih nejasnoća momentalno mogu dobiti dodatna pojašnjenja. Studenti koji prate nastavu na Fakultetu imaju na raspolaganju svu opremu i laboratorije. Kao i DL studenti, i ova kategorija studenata ima mogućnost pristupa DLWMS platformi i svim njenim resursima.

Distance Learning je oblik studiranja koji podrazumijeva upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija za pristup nastavnim materijalima, prijavljivanje i polaganje ispita. DL studij omogućava studentu da bilo kada i sa bilo koje lokacije pristupa nastavnim materijalima koji su dostupni 24 sata dnevno. DL studenti dobivaju pristupne podatke za DLWMS (Distance Learning Web Management System).

Prijavom na DLWMS studenti pristupaju sljedećim modulima sistema:

  • Vlastitom korisničkom profilu (informacije o studentu, profil, slika, pristupni podaci itd.)
  • Nastavnim materijalima (tekstualni i multimedijalni dokumenti u elektronskom formatu
  • Studentskoj službi (prijava ispita, zahtjevi za potvrdama, obavijesti  itd.
  • Evidencije (prisustvo nastavi, postavljeni radovi, uspjeh i sl.
  • FIT video kanalu (multimedijalni materijali)
  • FIT forumu (online komunikacija sa nastavnim osobljem i drugim studentima)

DL studenti, kao i studenti koji prate nastavu uživo, imaju obavezu polaganja ispita na Fakultetu kako bi u kontrolisanim uslovima pristupili finalnoj provjeri znanja. Kao izvor za učenje DL studentima je omogućeno sljedeće:

A. Online nastava

Na FIT-u je višegodišnja praksa da nastavno osoblje organizuje online nastavu i konsultacije po unaprijed utvrđenom rasporedu koji omogućavaju interakciju nastavnika i studenata. Nastava za prvu godinu studija se održava svake dvije sedmice u terminu koji se najavljuje u obavijestima na DLWMS-u.

B. Video lekcije

Za većinu predmeta dostupne su video lekcije objavljene na našem YouTube kanalu 

Anketa provedena među studentima pokazala je da su video lekcije jedan od najkorisnijih resursa u pripremanju ispita.  

Video lekcije predstavljaju veliki preokret u odnosu na tradicionalno in-class studiranje te omogućavaju studentima kontrolu nad video lekcijama i istovremeno testiranje naučenog. Student može učiti vlastitim tempom, pregledati i ponavljati isječke po potrebi. 

Za razmjenu iskustava među studentima i za diskusije o nastavnim pitanjima s nastavnim osobljem Fakulteta dostupan je online Forum koji je sastavni dio DL sistema.