Posjeta Službenika za naučnu strategiju Evropske komisije Fakultetu informacijskih tehnologija

Napisao/la Amila Handzic - Objavljeno 29.09.2018. 13:31

U srijedu, 26.9.2018. je FIT posjetio Bernhard Fabianek, službenik za naučnu strategiju zemalja aplikanata za prijem u EU iz Generalnog direktorata za Istraživanje i inovacije Evropske komisije, zajedno sa Azrom Tabaković Kedić, pravnim savjetnikom pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Uprava, nastavnici i studenti FIT-a su na dvočasovnom sastanku predstavili rad Fakulteta sa aspekta razvoja i izvođenja nastavnih planova i programa prilagođenih zahtjevima tržišta rada, naučno-istraživački rad koji se izvodi na Fakultetu i diseminaciju stručnih i naučnih ideja i projekata na širu zajednicu, IT kompanije i studente svih ciklusa kroz samostalni naučni rad, naučno-istraživačke projekte, nastavu na višim ciklusima i izvan-nastavne aktivnosti.
U prezentaciji su učestvovali nastavnici Fakulteta dekan prof. dr. Jasmin Azemović, prof. dr. Emina Junuz, doc. dr. Zanin Vejzović, prorektor doc. dr. Denis Mušić i prof. dr. Nina Bijedić te nastavnik doc. dr. Đani Rahimić ispred projekta studijskog programa Geodezija i geoinformatika; saradnici mr. Indira Hamulić i mr. Fuad Dedić i student Khaled El-Zayat. U razgovoru sa gospodinom Fabianek prisutni su prikazali odnos institucija prema naučnom radu i diskutovali o prednostima i nedostacima bavljenja naukom u našem okruženju.