Drugi upisni rok za primljene kandidate

Napisao/la Amila Handzic - Objavljeno 21.07.2018. 16:34

Obavještavaju se knadidati da će drugi upisni rok biti organizovan 23. i 24.8.2018. godine (četvrtak i petak) u vremenu od 11:00 - 15:30 sati.


Za upis je potrebno dostaviti:

· upisni list (dobija se u studentskoj službi);

· dva prijavna lista (dobija se u studentskoj službi);

· upisnica – index (dobija se u studentskoj službi);

· ljekarsko uvjerenje (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova, može i u mjestu prebivališta);

· dvije fotografije (isključivo dimenzija 4x6 cm);

· uplatnica za prvu ratu školarine u iznosu od 900,00 KM na žiro račun Fakulteta broj:1610000000291496, Raiffeisen banka, primalac "Fakultet informacijskih tehnologija“ Mostar;

· uplatnica od 25,00 KM (prijave, potvrde, ispitni i upisni materijal) na žiro račun Fakulteta broj: 1610000000291496, Raiffeisen banka, primalac "Fakultet informacijskih tehnologija“ Mostar;

· uplatnica od 40,00 KM (biblioteka, Studentska unija i održavanje zgrade i inventara) na žiro račun Univerziteta broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.


Rok za plaćanje druge rate školarine u iznosu od 900,00 KM je 31.12.2018. godine.


Napomena: Prilkom dostavljanja dokumentacije za upis vršit će se fotografisanje studenata za fakultetsku bazu podataka.

Pored predviđenog fotografisanja studenti su obavezni dostaviti i dvije fotografije (isključivo dimenzija 4x6).

Telefonski broj studentske službe je 036/281-160.