Informacije za prijemni ispit

Napisao/la Amila Handžić - Objavljeno 06.07.2018. 12:33

Molimo sve kandidate koji polažu prijemni ispit da sa sobom imaju dokument za identifikaciju (lična karta, pasoš, ili vozačka dozvola). Bez neke vrste lične iskaznice neće se moći pristupiti polaganju prijemnog ispita.

Prijemni ispit traje 45 minuta i sadrži 25 pitanja. 

Kandidati polažu prijemni ispit po sljedećem redoslijedu.