Obavještenje o promociji

Napisao/la Amila Handzic - Objavljeno 24.01.2018. 14:29

Promocija bakalaureata/bachelor-a, diplomiranih inžinjera informacijskih tehnologija, magistara informacijskih tehnologija (II ciklus studija), magistara informatičkih nauka, održaće se u subotu, 10. februara 2018. godine u 11:00 sati u sportskoj dvorani kampusa Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Uplate za diplome treba izvršiti do 5. februara 2018. godine na žiro račun Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, broj: 1610000000291496, a potvrde o uplati donijeti na promociju.

1. Za diplomu Bakalaureata (I ciklus) - 100,00 KM

2. Za diplomu Diplomiranog inžinjera informacijskih tehnologija (VII/1) - 100,00 KM

3. Za diplomu magistra informacijskih tehnologija (II ciklus) - 200,00 KM

4. Za diplomu magistra informatičkih nauka - 200,00 KM