Odluka o usvajanju preliminarne rang liste kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa za akademsku 2024/25. godinu

Napisao/la FIT Mostar - Objavljeno 09.07.2024. 14:03

Odluka o usvajanju preliminarne rang liste.pdf

Fakultet je uputio zahtjev Senatu Univerziteta da se prime svi kandidati rangirani kao na preliminarnoj listi.