Dodjela Nagrade dekana za ak. 2022/2023 godinu

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 06.06.2024. 11:55

Na osnovu člana 90. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i članova 13. 14. 15. i 16. Pravilnika o nagradama Univerziteta, Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je, na 8. (osmoj) vanrednoj sjednici održanoj u ponedjeljak, 3.6.2024. godine, donijelo odluku o usvajanju spiska studenata za dodjelu Nagrade dekana. 

Imena dobitnika dekanovih nagrada mozete vidjeti na sljedecem linku.