KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini

Napisao/la FIT Mostar - Objavljeno 05.06.2024. 12:00

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru je objavio konkurs za upis studenata na prvu godinu studija u akademskoj 2023/24. godini. Konkurs ostaje otvoren od 5.6.2024. do 1.7.2024. godine. Sve informacije za upis i prijemni ispit na Fakultetu informacijskih tehnologija možete naći na Konkurs za upis 2024/25

Konkurs za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini je otvoren od 5.6.2024. godine do 4.11.2024. godine.Sve informacije za upis na II ciklus studija na Fakultetu informacijskih tehnologija možete naći na Konkurs za upis 2024/25