Obavještenje o promociji

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 26.01.2024. 15:36

Promocija Bakalaureata/Bachelora (I ciklus studija) i Magistara informacijskih tehnologija (II ciklus studija), održaće se u subotu, 17. februara 2024. godine u 11:00 sati u sportskoj dvorani kampusa Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Uplate za diplome treba izvršiti do 10. februara 2024. godine na žiro račun Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, broj: 1610000000291496, a potvrde o uplati donijeti u studentsku službu Fakulteta.

1. za diplomu Bakalaureata/Bachelora (I ciklus) – 100,00 KM;

2. za diplomu Magistra informacijskih tehnologija (II ciklus) - 200,00 KM