Odluka o davanju saglasnosti na povećanje upisnih kvota

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 14.07.2023. 13:11

Saglasnost MONKS - povećanje upisnih kvota.pdf

Nakon dobijene saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž na Odluku Senata o povećanju upisnih kvota broj: 101-2574/23 od 13.7.2023. godine, obavještavaju se svi kandidati koji su na listi čekanja da su primljeni.