FIT Coding Challenge 2023 - Platinasti sponzor - Raiffeisen banka

Napisao/la FIT Mostar - Objavljeno 24.05.2023. 09:02

Raiffeisen banka je jedna od vodećih banaka u Bosni i Hercegovini čijih preko 1.300 zaposlenika pruža usluge za više od 485 hiljada klijenata.

Digitalna transformacija, karakteristična za brojne industrije, nije izostavila ni bankarstvo a Raiffeisen banka je pionir u pružanju digitalnih usluga na ovom tržištu. To daje i posebno svjetlo IT sektoru Banke čiji tim broji oko 140 zaposlenika koji su odgovorni za različite aspekte IT poslovanja i brojne značajne projekte koji unapređuju poslovanje Banke, a neki od njih su: implementacija novog Core Banking sistema, razvoj i migracija internih aplikacija u korporativni Cloud , unaprijeđenije Cyber Sigurnosti, vlastiti sistem procesiranja kartičnog plaćanja, jačanje komunikacijske i sistemske infrastrukture kao i razvoj niza drugih internih aplikacija i sistema koje vizionarski slijede narednu generaciju tržišnih postulata.

Također, fokus Banke je na transformaciji kulture, organizacije i procesa u skladu sa zahtjevima adaptivne i agilne metodologije koja omogućava bržu reakciju i bolju saradnju. Banka kontinuirano inovira način svog poslovanja u smjeru digitalizacije i transformacije s ciljem jačanja poslovne agilnosti i povećanja zadovoljstva svojih zaposlenika, a kako bi spremnije odgovorila na izazove tržišta. Ovakav način rada omogućava više fleksibinosti i transparentnosti te bolju međusobnu saradnju.

Investiranje u nove tehnologije, iskusno i educirano osoblje koje se stalno usavršava, naglasak na individualnom pristupu klijentu, te uvođenje novih, savremenih proizvoda i usluga predstavljaju glavne faktore konkurentnosti Raiffeisen banke na bosanskohercegovačkom tržištu.