Odbrana diplomskog rada kandidata Kemala Marića

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 12.12.2022. 11:28

U skladu sa članom 25. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija/diplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazuje se odbrana diplomskog rada nakon drugog ciklusa studija kandidata Kemala Marića pod nazivom " Vektorsko-neuralna evolucija kao algoritam mašinskog učenja ", u petak, 16.12.2022. godine u 10:00 sati, pred Komisijom: prof.dr. Emina Junuz, prof.dr. Denis Mušić i prof.dr. Senad Rahmić.