Upis primljenih kandidata u I godinu studija ak. 2022/23 godine

Napisao/la FIT Mostar - Objavljeno 19.07.2022. 12:16

Upis u I godinu studija (prvi upisni rok) primljeni kandidati će moći obaviti od sutra, 16.7.2021. godine.

Upis će se obavljati od 16.7. do 22.7.2021. godine od 08:30 do 10:00 sati i od 11:00 do 14:00, uključujući i subotu, 16.7.2021 od 10:00 do 13:00 sati.

Ukoliko neko nije u mogućnosti doći i izvršiti upis do 14:00 sati, potrebno je da telefonski obavijesti studentsku službu Fakulteta na 036/281-160.

Za upis je potrebno dostaviti:

  • upisni list, prijavni list i upisnica – index (kupuje se u zgradi Rektorata, cijena indexa sa upisnim materijalom iznosi 30,00 KM);
  • ljekarsko uvjerenje (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova, može se izvaditi i u mjestu prebivališta);
  • dvije fotografije (isključivo dimenzija 4x6 cm);
  • uplatnica za prvu ratu školarine u iznosu od 900,00 KM na žiro račun Fakulteta broj: 1610000000291496, primalac Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru;
  • uplatnica od 70,00 KM (naknada za korištenje informacionog sistema, biblioteka, Studentska unija i održavanje zgrade i inventara) na žiro račun Univerziteta broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Rok za plaćanje druge rate školarine u iznosu od 900,00 KM je 31.12.2022. godine.

Nakon dobijene saglasnosti od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 05-03-34-1399-1/22 od 18.7.2022. godine na Odluku Senata o povećanju upisne kvote za ak. 2022/23 godinu (prvi upisni rok), obavještavaju se svi kadndidati  koji su na listi čekanja da su primljeni i da mogu izvršiti upis.

Upis je potrebno izvršiti najkasnije do petka, 22.7.2022. godine.

Konacnu rang listu mozete preuzeti ovdje..