Predavanja prof.dr Mirsada Hadžikadića

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 22.07.2021. 16:05

Pozivamo studente 3. godine studija koji očekuju da bi do kraja ak. 2020/21. godine trebali steći uslov za upis na 4. godinu studija, kao i studente koji su završili trogodišnji I ciklus studija i planiraju doškolovavanje na 4. godini studija da se do 15.8.2021. godine jave na email adresu prodekana za nastavu, Iris Memić-Fišić – iris@edu.fit.ba.

Razlog poziva je taj što su od 25.8.2021. godine (u terminu od 18:30), u trajanju od 15 sedmica planirana predavanja prof.dr. Mirsada Hadžikadića na izbornom predmetu Mašinsko učenje, na 4. godini studija.

Nastava će se izvoditi kombinovano (online i u prostorijama Fakulteta), zajedno za studente Fakulteta informacijskih tehnologija i studente Univerziteta North Carolina, Charlotte, USA.