Upis primljenih kandidata u I godinu studija ak. 2021/22 godine

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 14.07.2021. 13:37

Upis u I godinu studija (prvi upisni rok) primljeni kandidati će moći obaviti od  sutra, 15.7.2021. godine nakon objavljivanja konačne rang liste.

Upis će se obavljati od 15.7. do 23.7.2021. godine od 11:00 do 14:00 sati, uključujući i subotu, 17.7.2021 od 10:00 do 13:00 sati.

Za upis je potrebno dostaviti:

  • upisni list, prijavni list i upisnica – index (kupuje se u zgradi Rektorata, cijena indexa sa upisnim materijalom iznosi 30,00 KM)
  • ljekarsko uvjerenje (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova, može se izvaditi i u mjestu prebivališta);
  • dvije fotografije (isključivo dimenzija 4x6 cm);
  • uplatnica za prvu ratu školarine u iznosu od 900,00 KM na žiro račun Fakulteta broj: 1610000000291496, Raiffeisen banka, primalac Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru;
  • uplatnica od 30,00 KM (naknada za korištenje informacionog sistema) na žiro račun Univerziteta broj: 1610200000290031 , Raiffeisen banka, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.;
  • uplatnica od 40,00 KM (Biblioteka, Studentska unija i održavanje zgrade i inventara) na žiro račun Univerziteta broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Rok za plaćanje druge rate školarine u iznosu od 900,00 KM je 31.12.2021. godine.