Odbrana diplomskog rada kandidata Sanida Tipure

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 17.12.2020. 16:48

Prema članu 25. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija/diplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazuje se odbrana diplomskog rada nakon drugog ciklusa studija kandidata Sanida Tipure pod nazivom "Razvoj sistema za unapređenje poslovanja centara civilne zaštite na području FBiH" za dan 25.12.2020. godine u 10:00 sati, pred Komisijom: prof.dr. Emina Junuz, prof.dr. Nina Bijedić i prof.dr. Denis Mušić.