Početak nastave u ak. 2020/21. godini

Napisao/la FIT Mostar - Objavljeno 02.10.2020. 18:59

Nastava na svim godinama studija (za in-class i DL studente) počinje 6.10.2020. godine.

Za I godinu studija, nastava u prvoj sedmici za in-class studente će se izvoditi na Fakultetu, a za DL studente online.

Za II i III godinu studija, nastava u prvoj sedmici za in-class i DL studente će se izvoditi online.

Od druge sedmice semestra, nastava na svim godina studija će se izvoditi za in-class studente u većem dijelu na Fakultetu (jedan dio nastave će se izvoditi online), a za DL studente online (sa punim fondom sati predviđenim nastavnim planom i programom).

Raspored nastave za prvu sedmicu semestra će biti objavljen u ponedjeljak, 5.10.2020. godine.

Upute za korištenje platforme za online nastavu – Microsoft Teams su dostupne na DL sistemu.