Obavještenje za studente koji su izvršili reaktivaciju statusa u ak. 2020/21 godini

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 30.09.2020. 17:13

Svi studenti kojima su odobrene molbe za reaktivaciju statusa, istu će moći realizovati od ponedjeljka, 5.10. do 9.10.2020. godine od 11:00 do 14:00 sati.

 

Za upis je potrebno dostaviti:

  • upisni list, prijavni list i upisnica – index ( kupuje se u zgradi Rektorata, cijena indexa sa upisnim materijalom iznosi 30,00 KM)
  • dvije fotografije (isključivo dimenzija 4x6 cm);
  • uplatnica za prvu ratu školarine u iznosu od 400,00 KM na žiro račun Fakulteta broj: 1610000000291496, Raiffeisen banka, primalac Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru;
  • uplatnica od 30,00 KM (naknada za korištenje informacionog sistema) na žiro račun Univerziteta broj: 1610200000290031 , Raiffeisen banka, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.;
  • uplatnica od 40,00 KM (Biblioteka, Studentska unija i održavanje zgrade i inventara) na žiro račun Univerziteta broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.