Obavještenje za studente

Napisao/la FIT Mostar - Objavljeno 22.09.2020. 13:25

Dragi studenti,

Prvo, čestitke svima koji su uspješno ispunili svoje obaveze u prethodnoj akademskoj godini i položili sve ispite predviđene Nastavnim planom i programom. Posebne čestitke našim najnovijim članovima FIT alumni zajednice; osoblje FIT-a vam želi sreću u daljem radu i/Ili školovanju.

Za novu akademsku godinu je predviđeno da se nastava drži u što je moguće većem obimu in-class, uz poštovanje epidemioloških mjera. No, kako je moguće da u svakom trenutku neko od studenata ili nastavnog osoblja mora u samoizolaciju, prisustvo nastavi za in-class studente će se evidentirati ili u učionici ili na DL-u. Zbog toga je predviđeno da se i za DL studente ove godine nastava izvodi u punom fondu sati, online.

Za in-class studente postoji i opcija da ostanu u istom statusu, ali da se prijave prodekanu za nastavu (do 1.10.2020.) ukoliko iz bilo kojih razloga misle da neće moći prisustvovati nastavi na Fakultetu, te da nastavu žele pratiti sa DL studentima. Ukoliko se in-class student odluči da će nastavu pratiti sa DL studentima, to će se odnositi na sve predmete i na kompletan semestar (evidencija prisustva će se vršiti u sklopu DL nastave).

Sastanak sa DL brucošima se predviđa za 5.10.2020. o čemu će se postaviti dodatno obavještenje.

Dekanesa Fakulteta