Odbrana diplomskog rada kandidata Zajima Kujovića

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 03.09.2020. 14:54

Prema članu 25. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija/diplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazuje se odbrana diplomskog rada nakon drugog ciklusa studenta Zajima Kujovića pod nazivom "Upotreba sistema za dijeljenje znanja u softverskim kompanijama baziranim na pitanjima i odgovorima" za dan 11.9.2020. godine u 19:00pred Komisijom: prof.dr. Nina Bijedić, prof.dr. Denis Mušić i doc.dr. Elmir Babović. 

Odbrana rada će se održati online, na sljedećem linku: 

http://bit.ly/FIT-vucionica-2019-20-redovni-3godina-gr1