Reaktivacija studentskog statusa u akademskoj 2019/20. godini

Napisao/la Amila Handzic - Objavljeno 18.11.2019. 19:49

Studenti kojima je u ak. 2019/20. godini odobrena reaktivacija statusa, obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • index
  • 1 upisni  i 2 prijavna lista (mogu se dobiti u studentskoj službi);
  • Potvrda o uplati upisnine u cijelosti ili 1. rate školarine na žiro račun Fakulteta, 1610000000291496 (Raiffeisen banka), i to:
  • ratu od 400,00 KM prilikom upisa, a drugu ratu koja iznosi 80,00 KM po  nepoloženom ispitu uplaćuju do 13.01.2020. godine.


Navedeni studenti takođe uplaćuju:

  • 40,00 KM (Unija studenata, biblioteka) na žiro račun Univerziteta „Džemal Bijedić“, broj: 1610200000290031
  • 30,00 KM (na ime naknade za korištenje informacionog sistema e-University) na žiro račun Univerziteta, broj: 1610200000290031


Krajnji rok za predaju dokumentacije je petak, 29.11.2019. godine.