Kurs robotike za studente

Napisao/la Amila Handzic - Objavljeno 14.11.2019. 13:33

FIT organizuje kurs robotike, automatike i real-time sistema.

Cilj kursa je da polaznici da nauče osnove robotike, da se osposobe za rad sa mikrokontrolerima te da nauče principe upravljanja i programiranja mobilnih robota i stacionarnih robotskih manipulatora.

Kurs će osim hobby kontrolera i opreme, uključiti i industrijske PLC kontrolere i njihovo programiranje, te osnove insdustrijske automatike.

Oblasti koje pokriva kurs:

1. Mobilna robotika

2. Stacionarni robotski manipulatori

3. Hobby mikrokontroleri

4. Industrijski PLC kontroleri

5. Aktuatori

6. Senzori

7. Inteligentni sistemi

8. OpenCV computer vision sa primjenom u robotici

9. Embedded i Real-time sistemi FreeRTOS i implementacija na embedded razvojnim platformama baziranim na ARM Cortext RISC procesorima.

Korištene tehnologija i alata:

Visual Studio, C++, Arduino, Zelio Soft

Korištenje hardware i elektronskih komponenti:

Schneider industrial PLC, Arduino micro controller, ARM Cortext bazirane embedded platforme, Actuatori, Step motori, Servo motori, Brushless motori, DC motori, enkoderi, pozicioneri, senzori temperature, senzor gasa, IR reciever/transmitter, RF reciever/transmitter, releji, itd.

Kurs vodi: doc. dr. Elmir Babović

Broj mjesta je ograničen.

Kurs je otvoren isključivo za studente FIT-a i Poslovne Informatike (redovni i DL).

Preduslovi:

Studenti trebaju imati osnovno predznanje iz jezika C++.

Način prijave: Poslati email

To: elmir.babovic@edu.fit.ba

From: ime.prezime@edu.fit.ba

Subject: FIT Robotika - prijava

Message: Navesti i opisati eventualna iskustva iz pomenutih oblasti

Kurs će se održavati u prostorijama FIT-a u Mostaru petkom od 19:00, od decembra 2019.

Molimo da se prijave samo oni zainteresirani koji su u mogućnosti redovno dolaziti na kurs u navedenom terminu (tolerisat će se samo manji broj izostanaka).

Rok za prijavu: 30.11.2019, 23:59h