Upis primljenih kandidata u ak. 2019/20.

Napisao/la Amila Handzic - Objavljeno 26.09.2019. 11:24

Upis primljenih kandidata na I godinu studija obavljat će se od  30.9. do 07.10.2019. godine od 11:00 do 15:00 sati

Za upis je potrebno dostaviti:

· upisni list (dobija se u studentskoj službi);

· dva prijavna lista (dobija se u studentskoj službi);

· upisnica – index 

· ljekarsko uvjerenje (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova, može i u mjestu prebivališta);

· dvije fotografije (isključivo dimenzija 4x6 cm);

· uplatnica za prvu ratu školarine u iznosu od 900,00 KM na žiro račun Fakulteta broj:1610000000291496, Raiffeisen banka, primalac "Fakultet informacijskih tehnologija“ Mostar;

· uplatnica od 30,00 KM (naknada za održavanje informacionog sistema e-University) na žiro račun, Univerziteta broj: 1610200000290031 primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

· uplatnica od 40,00 KM (biblioteka, Studentska unija i održavanje zgrade i inventara) na žiro račun Univerziteta broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Prva rata školarine u iznosu od 900,00 KM se plaća prilikom upisa, a rok za plaćanje druge rate školarine u iznosu od 900,00 KM je 31.12.2019. godine.