Rang lista i upis u akademsku 2019/20. godinu

Napisao/la Amila Handzic - Objavljeno 18.09.2019. 15:36

Na osonovu Odluke br. 220-943/19 i 220-944/19, a u skladu sa preporukom Rektora, Ministarstva obrazovanja HNK, i Unije studenata „Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, primaju se svi kandidati koji pristupili prijemnom ispitu na II upisnom roku bez obzira kako su rangirani, u onom statusu u kojem su se prijavili.

Stav Naučno-nastavnog vijeća je da se isti kriterij primjenjuju na kandidate koji nisu primljeni na I, ni na II upisnom roku, a koji su pristupili prijemnom na I upisnom roku, te će se i njima pružiti ista prilika za upis na Fakultet u istom statusu u kojem su se prijavili.

Molimo sve kandidate koji u prvom upisnom roku nisi stekli pravo na upis da se izjasne da li se žele upisati na Fakultet do 23.09.2019. godine pismenim putem na mail prijemni@edu.fit.ba.