Završen kurs robotike na FIT-u

Napisao/la Amila Handzic - Objavljeno 09.05.2019. 09:55

U toku prošlog semestra održan je kurs robotike koji je vodio doc. dr. Elmir Babović.

Studenti su u toku kursa mogli naučiti osnove Arduino kontrolera, korištenje analognih i digitalnih senzora teserijsku komunikaciju korištenjem bluetooth modula. U kasnijoj fazi studenti su učili real time rezime rada korištenjem hardware i timer interrupt-a.

Koristen je industrijski Schneider PLCi Zelio soft aplikacija za FBD programiranje. Također, studenti su učili osnove robotike, aktuatora, stepper, servo motora.

Na osnovu vlastitih ideja, timovi studenata trenutno rade samostalne praktične radove koji bi se mogli koristiti na takmičenjima.