Eduroam WiFi za naše studente

Napisao/la Amila Handzic - Objavljeno 20.02.2019. 13:22

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru kroz uslugu eduroam, osmišljenu pod okriljem Evropskog udruženja akademskih i istraživačkih mreža (TERENA) I ostvarenu kroz međunarodni projekt GÉANT, pruža provjereno siguran i besplatan pristup internetu svim studentima, uposlenicima, nastavnicima i saradnicima.

Naime, Univerzitet je uspješno okončao implementaciju 802.1x standarda za autentfikaciju na WiFi mrežu, te time omogućio korištenje eduroam (EDUcationROAMing) usluge koja podrazumijeva besplatan i siguran pristup internetu za međunarodnu istraživačku i obrazovnu zajednicu, odnosno za istraživač(ic)e,profesor(ic)e i student(ic)e, bilo gdje u svijetu. 

Našim studentima je također omogućeno korištenje eduroam usluge.

Da bi ste se povezali na eduroam WiFi potrebno je odabrati:

EAP Method: PEAP

Phase 2authentication: MSCHAPv2

CA Certificate: Don’t validate

Identity: brojIndeksa@fit.ba

Više o eduroam: https://www.eduroam.org/