Dobrovoljno darivanje krvi

Objavljeno 07.12.2018. 08:16

Na Fakultetu informacijskih tehnologija će se u četvrtak 13.12.2018. godine organizovati, sada već tradicionalna, akcija dobrovoljnog darivanja krvi (od 10:00 do 13:00 sati u prostorijama biblioteke). Koristimo ovu priliku da pozovemo sve studente i nastavno osoblje Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru da se pridruže ovoj humanoj akciji i da se na taj način smanji mogućnost da neko izgubi svoj život zbog nedostatka krvi ili krvnih preparata.

Napomena: Darivaoc krvi mora imati obavezan obrok prije darivanja krvi, te posjedovati dokument za identifikaciju (lična karta ili zdravstvena knjižica).