Prijemni ispit

Objavljeno 27.06.2018. 11:12

Prijemni ispit za upis na I godinu studija u akademskoj 2018/19. godini na Fakultetu informacijskih tehnologija će se održati 10. jula 2018. godine (utorak), u 14:30 h. 

Raspored grupa sa imenima kandidata i satnicama će naknadno biti objavljen.