Često postavljena pitanja

Nastava počinje brucoškim satom prvog ponedjeljka u mjesecu oktobru. Sedam dana kasnije, na Fakultetu se održava prvi zvanični susret DL studenata i tom prilikom im se pružaju sve potrebne informacije.

Radno vrijeme studentske službe je od 10:00- 13:00h.

Fakultet vrši nostrifikacije VSS ili VŠS diploma. Potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • Molba kandidata
  • Diploma i sudski prevod diplome
  • Diploma supplement
  • Prepis ocjena i sudski prevod
  • Nastavni plan i program na engleskom jeziku (ne mora biti preveden)
  • Kratki historijat univerziteta i fakulteta gdje je stečena diploma
  • Potvrda o prebivalištu u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu

Ukoliko je u pitanju nostrifikacija diplome SSS onda se sa zahtjevom za nostrifikaciju obraćate Kantonalnom ministarstvu obrazovanja.

Fakultet informacijskih tehnologija organizuje prijemni ispit za upis u akademsku 2015/2016 godinu.

Studenti koji uspješno prelaze iz godine u godinu studija slušaju nastavu i polažu ispite po planu i programu koji je bio važeći u trenutku upisa na Fakultet. Budući da se nastavni plan i program FIT-a često modificira, studenti koji obnavljaju godinu prelaze na važeći nastavni plan i program godine koju obnavljaju.

Svi studenti prilikom upisa godine potpisuju ugovor o školovanju, u kojem je definisana dinamika plaćanja školarine ili obnove godine. Školarina se može platiti u ratama - direktno na račun Fakulteta ili putem MasterCard Shopping kreditne kartice Raiffeisen banke d.d. Bosna i Hercegovina (bez kamata i naknada). U ugovoru se navode iznos i krajnji datum plaćanja za svaku ratu. 

Žiro račun Fakulteta za uplatu školarine za sve godine studija (I, II,III, master) i obnove:
1610200070190074 - Raiffeisen Bank

Prilikom upisa na FIT uz molbu za priznavanje ispita potrebno je priložiti original prepis ocjena sa drugog fakulteta, te nastavni plan i program po kojem su se slušali ti predmeti.

CA
Komunikacija na predmetu je vrlo važna, a posebno sa DL studentima. Koja od navedenih opcija je po vašem mišljenju bolja i efikasnija u razmjeni ideja, iskustava i rješavanja problema.