Žiro računi FIT-a


Za uplatu školarine za sve godine studija (I, II, III i master) i obnove:

1610200070190074 - Raiffeisen Bank

CA
Komunikacija na predmetu je vrlo važna, a posebno sa DL studentima. Koja od navedenih opcija je po vašem mišljenju bolja i efikasnija u razmjeni ideja, iskustava i rješavanja problema.