VUE Testing centar


Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je postao oficijalni Pearson VUE Testing centar. Pearson VUE (Pearson Virtual University Enterprise) vodeća je međunarodna organizacija za polaganja industrijskih certifikata čije usluge koriste mnoge poznate firme i organizacije kao što su Adobe, Apple IT, Cisco, C++ Institute, VMware, Symantec, Oracle, Novell, Nokia Solutions and networks, Linux Professional Institute, Juniper Networks, CompTIA, Citrix i mnogi drugi.

Više informacija o organizaciji i načinu polaganja se može pronaći na web stranici http://www.pearsonvue.com/ ili nas kontaktirajte na testing.center@edu.fit.ba​. 

 

CA
Komunikacija na predmetu je vrlo važna, a posebno sa DL studentima. Koja od navedenih opcija je po vašem mišljenju bolja i efikasnija u razmjeni ideja, iskustava i rješavanja problema.