Načini studiranja


Na Fakultetu informacijskih tehnologija nastava se organizuje i realizuje na dva načina:
 
  • Klasični, tzv. In-class sistem
  • Učenje na daljinu, tzv. Distance learning sistem – DL
U skladu sa odrednicama Bolonjske deklaracije, studenti koji prate nastavu na Fakultetu imaju obavezu prisustva svim oblicima nastavnog procesa. Kroz nastavni proces studenti imaju stalnu komunikaciju sa nastavnim osobljem, te u slučaju određenih nejasnoća momentalno mogu dobiti dodatna pojašnjenja. Studenti koji prate nastavu na Fakultetu imaju na raspolaganju svu opremu i laboratorije. Kao i DL studenti, i ova kategorija studenata ima mogućnost pristupa DLWMS platformi i svim njenim resursima.
 
Distance Learning je oblik studiranja koji podrazumijeva upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija za pristup nastavnim materijalima, prijavljivanje i polaganje ispita. DL studij omogućava studentu da bilo kada i sa bilo koje lokacije pristupa nastavnim materijalima koji su dostupni 24 sata dnevno. DL studenti dobivaju pristupne podatke za DLWMS (Distance Learning Web Management System) - https://student.fit.ba
 
Prijavom na DLWMS studenti pristupaju sljedećim modulima sistema:
  • vlastitom korisničkom profilu (informacije o studentu, profil, slika, pristupni podaci itd.)
  • nastavnim materijalima (tekstualni i multimedijalni dokumenti u elektronskom formatu)
  • studentskoj službi (prijava ispita, zahtjevi za potvrdama, obavijesti  itd.)
  • evidencije (prisustvo nastavi, postavljeni radovi, uspjeh i sl.)
  • FIT video- kanalu (multimedijalni materijali)
  • FIT forumu (online komunikacija sa nastavnim osobljem i drugim studentima)
DL studenti, kao i studenti koji prate nastavu uživo, imaju obavezu polaganja ispita na Fakultetu kako bi u kontrolisanim uslovima pristupili finalnoj provjeri znanja. Kao izvor za učenje DL studentima je omogućeno sljedeće:
 
A. Online nastava
Na FIT-u je višegodišnja praksa da nastavno osoblje organizuje online nastavu i konsultacije po unaprijed utvrđenom rasporedu koji omogućavaju interakciju nastavnika i studenata. Nastava za prvu godinu studija se održava svake dvije sedmice u terminu koji se najavljuje u obavijestima na DLWMS-u.
 
B. Video lekcije
Za većinu predmeta dostupne su video-lekcije objavljene na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/user/eduFITba/playlists
 
Anketa među studentima (https://www.fit.ba/SurveyResults/3) pokazala je da su ove video-lekcije korisne studentima u pripremanju ispita.  
Video lekcije predstavljaju veliki preokret u odnosu na tradiocionalno in-class studiranje te omogućavaju studentima kontrolu nad video lekcijama i istovremeno testiranje naučenog. Student može učiti vlastitim tempom, pregledati i ponavljati isječke po potrebi. 
DL studenti mogu pitanja postavljati na online konsultacijama koje se održavaju svake 2 sedmice (prva godina).  Za razmjenu iskustava među studentima i za diskusije o nastavnim pitanjima s nastavnim osobljem Fakulteta dostupan je online Forum (https://student.fit.ba/forum) koji je sastavni dio DL sistema. 
 
C. Instruktivna nastava u Mostaru
FIT organizuje instruktivnu nastavu za DL studente u prostorijama Fakulteta. Nastavu izvode  demonstratori po uputama profesora (1 ili 2 sata sedmično po predmetu). Raspored nastave za DL studente se utvrđuje na početku svakog semestra. Ukoliko DL studenti mogu i žele prisustvovati ovom obliku nastave potrebno je da se o tome pismeno izjasne prilikom upisa.
 
 

CA
Komunikacija na predmetu je vrlo važna, a posebno sa DL studentima. Koja od navedenih opcija je po vašem mišljenju bolja i efikasnija u razmjeni ideja, iskustava i rješavanja problema.