Međunarodne IT konferencije


U organizaciji Fakulteta informacijskih tehnologija, u saradnji sa Univerzitom u Lleidi, Španija (Universitat de Lleida - http://www.udl.cat) i Univerzitetom u Paderbornu, Njemačka (Universitat Paderborn - http://www.uni-paderborn.de), do sada su održane četiri međunarodne konferencije iz oblasti informacijskih tehnologija:

  • 2000. – na temu "Informacijske tehnologije u razvoju Bosne i Hercegovine";
  • 2002. – na temu "E ra e-ekonomije i neophodne IT vještine i univerzitetski programi";
  • 2004.  – na temu: "E-Learning koncepti, tehnologije, aplikacije i sistemi";
  • 2006. –  na temu: "Sigurnost informacijskih sistema".

Sve konferencije su okupile veliki broj domaćih i stranih autora, prvenstveno univerzitetskih predstavnika. Bitno je istaknuti da je na spomenutim konferencijama učestvovao značajan broj studenata Fakulteta informacijskih tehnologija. Radovi prezentirani na ovim konferencijama objavljeni su u četiri izdanja časopisa “Informatika”. 

CA
Komunikacija na predmetu je vrlo važna, a posebno sa DL studentima. Koja od navedenih opcija je po vašem mišljenju bolja i efikasnija u razmjeni ideja, iskustava i rješavanja problema.