Kontakti


Dekan
prof. dr Jasmin Azemović
dekan@edu.fit.ba
jasmin@edu.fit.ba
TEL: +38736281172

Prodekan za nastavu
doc. dr Zanin Vejzović
prodekan.nastava@edu.fit.ba
zanin@edu.fit.ba
TEL: +38736281167

Prodekan za naučno-istraživački rad
doc. dr Denis Mušić
prodekan.nir@edu.fit.ba
denis@edu.fit.ba
TEL: +38736281166
Referent studentske službe
Dubravka Plosko
Lejla Jazivn
esluzba@edu.fit.ba
TEL/FAX: +38736281160

Tehnička podrška
Mail servis | DreamSpark | Domena tehnicka.podrska@edu.fit.ba

DLWMS podrška
dlwms.podrska@edu.fit.ba
CA
Komunikacija na predmetu je vrlo važna, a posebno sa DL studentima. Koja od navedenih opcija je po vašem mišljenju bolja i efikasnija u razmjeni ideja, iskustava i rješavanja problema.