Javna odbrana magistarskog rada

Napisao/la Admir Šehidić - 20.10.2014 u 20:39

U skladu sa članom 43. Pravila i članom 25. Pravilnika o magistarskim postdiplomskim studijama, Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru oglašava javnu odbranu magistarskog rada kandidata Adela Handžića.


KONKURS/NATJEČAJ za angažovanje spoljnih saradnika

Napisao/la Admir Šehidić - 13.10.2014 u 14:35

Na osnovu odluke Upravnog odbora broj: 220-763/14 od 9.10.2014. godine, raspisuje se KONKURS/NATJEČAJ za angažovanje spoljnih saradnika u nastavni proces I i II ciklusa studija za zimski semestar akademske 2014/15. godine.


DL studenti I godine - Konsultativna nastava

Napisao/la Admir Šehidić - 13.10.2014 u 12:35

Obavještavaju se DL studenti I godine koji su se izjasnili da žele pratiti konsultativnu nastavu, da ista počinje u utorak 14.10.2014. god. u 13:00 sati iz predmeta Inžinjerska matematika (AMF 3).


Početak nastave na višim godinama studija 2014/15

Napisao/la Admir Šehidić - 03.10.2014 u 13:47

Nastava na višim godinama studija (2. i 3.) počinje u ponedjeljak 13.10.2014. godine prema rasporedu objavljenom na DL sistemu.


Raspored nastave u prvoj sedmici za I godinu studija

Napisao/la Admir Šehidić - 03.10.2014 u 11:19

Nastava za I godinu studija u prvoj sedmici će se izvoditi prema sljedećem rasporedu:


Sastanak sa DL studentima I godine 2014/15

Napisao/la Admir Šehidić - 03.10.2014 u 09:28

Susret s DL studentima upisanim u prvu godinu studija akademske 2014/2015 godine održat će se u subotu, 11.10.2014. godine s početkom u 11:00 sati (Amfiteatar 1).


CA
Koji od navedenih servisa je po vašem mišljenju najkorisniji u procesu edukacije na FIT-u?