Kolektivni godišnji odmor

Napisao/la Larisa Dedović - 18.07.2014 u 13:44

Osoblje Fakulteta će biti na kolektivnom godišnjem odmoru u periodu od 21.07. do 25.08.2014. godine.


Informacije o upisu na Fakultet (Redovni studenti)

Napisao/la Larisa Dedović - 11.07.2014 u 11:37

Molimo sve kandidate koji su rangirani u prvih 81. na rang listi upisa, a koji se, iz bilo kojih razloga, neće upisati na Fakultet da nam se jave na upis@edu.fit.ba.


Potrebni dokumenti za upis na prvu godinu studija

Napisao/la Jasmin Azemović - 08.07.2014 u 16:24

Za upis na Fakultet informacijskih tehnologija primljeni kandidati podnose...


Rang lista kandidata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2014/2015 godini

Napisao/la Admir Šehidić - 08.07.2014 u 12:07

Na Sjednici Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru održanoj 07.07.2014. godine, utvrđena je rang lista kandidata za upis u prvu godinu studija na Fakultetu u akademskoj 2014/15. godini.


Javna odbrana magistarskog rada II ciklusa studija

Napisao/la Larisa Dedović - 07.07.2014 u 19:43

U skladu sa članom 152. Pravila fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i članom 49. Pravila studiranja na II ciklusu studija Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavno-naučno vijeće oglašava javnu odbranu magistarskog rada II ciklusa kandidata Ivana Bobana.


Javna odbrana magistarskog rada II ciklusa studija

Napisao/la Larisa Dedović - 07.07.2014 u 19:40

U skladu sa članom 152. Pravila fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i članom 49. Pravila studiranja na II ciklusu studija Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavno-naučno vijeće oglašava javnu odbranu magistarskog rada II ciklusa kandidata Muharema Redžibašića.


CA
Koji od navedenih servisa je po vašem mišljenju najkorisniji u procesu edukacije na FIT-u?