Neradni dani

Napisao/la Anto Kozarić - 30.06.2016 u 13:14

Neradni dani za predstojeće Bajramske blagdane.


Upis na Poslovnu informatiku

Napisao/la Anto Kozarić - 22.06.2016 u 08:38

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru upisuje drugu generaciju studenata na multidisciplinarni akademski studij Poslovna informatika u organizaciji FIT-a i Ekonomskog fakulteta.


KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru

Napisao/la Adil Joldić - 19.06.2016 u 19:31

U akademskoj 2016/2017. godini Studentski dom u Mostaru izvršit će prijem 180 studenata, državljana BiH i stranih državljana, upisanih u statusu redovnih studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru prema utvrđenim kriterijima.


Informacije o prijemnom ispitu za upis na FIT

Napisao/la Adil Joldić - 17.06.2016 u 19:54

Prijemni ispit održat će se u nedjelju, 10. 7. 2016. Više informacija se nalazi u prilogu.


Informacije o DL načinu studiranja

Napisao/la Adil Joldić - 17.06.2016 u 14:40

Informacije o DL načinu studiranja su nalaze u prilogu.


Obavijest o prijavi na konkurs za upis na FIT i načinu rangiranja kandidata

Napisao/la Adil Joldić - 15.06.2016 u 16:00

Obavijest o prijavi na konkurs za upis na FIT i načinu rangiranja kandidata se nalazi u prilogu.


CA
Koji od navedenih servisa je po vašem mišljenju najkorisniji u procesu edukacije na FIT-u?